Germania

//Germania
Germania2015-10-15T15:17:35+00:00

Localizare

Republica Federală Germania (în germană Bundesrepublik Deutschland), acronim RFG, colocvial, Germania, este un stat în Europa Centrală. Se învecinează: la nord – cu Marea Nordului, Danemarca și Marea Baltică; la est – cu Polonia și Republica Cehă; la sud – cu Austria și Elveția; iar la vest – cu Franța, Luxemburg, Belgia și Olanda.

Galerie

Descriere generală

Germania are cea mai mare economie națională din Europa, a patra din lume ca PIB nominal, și a cincea din lume în funcție de paritatea puterii de cumpărare, conform datelor din 2008. De la începuturile erei industriale, Germania a fost un lider, inovator și beneficiar al unei economii din ce în ce mai globalizate. Germania a adoptat moneda europeană unică euro, iar politica ei monetară este stabilită de Banca Centrală Europeană, cu sediul la Frankfurt pe Main. Rata șomajului a scăzut începând cu 2005, ajungând la una foarte scăzută: 3,8 % în iulie 2011.

Contribuțiile germane la cultura mondială sunt numeroase. Germania a fost locul de naștere al unor renumiți compozitori, precum Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms și Richard Wagner; poeți precum Johann Wolfgang von Goethe și Friedrich Schiller; filosofi ca Immanuel Kant, Georg Hegel, Karl Marx sau Friedrich Nietzsche. O mică selecție de aspecte culturale specifice: Muzica Germaniei, Bundesliga (liga I de fotbal a Germaniei), Oktoberfest.

Sistemul educațional

Sistemul de învățământ școlar

Ca şi cetăţeni europeni, rezidenţi şi copiii acestora au dreptul de a urma cursurile unei şcoli în Germania în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii germani. Copiii de emigranţi au dreptul la ore gratuite de limba germană, pentru ca integrarea acestora să fie cât se poate de uşoară.

Educaţia şcolară obligatorie începe în Germania la vârsta de 6 ani. Sistemul instituţional şcolar este structurat după cum urmează:

–          Grundschule – şcoala primară care cuprinde clasele 1 – 4

–          Hauptschule – şcoala generală care cuprinde clasele 5 –9, care se încheie cu un examen de absolvire (Qualifizierter Hauptschulabschluss).

–          Realschule – şcoală cu profil specilizat care presupune absolvirea a 10 clase (Mittlere Reife). Absolvirea cu succes a celor 10 clase poate deschide calea către admiterea în cadrul unui gimnaziu sau în cadrul Fachoberschule.

–          Fachoberschule – este corespondentul unei postliceale şi perioada de studiu este de 2 ani, adică clasele a 11-cea şi a 12-cea, care se încheie cu susţinerea unui examen de bacalaureat de profil tehnic sau economic (Fachabitur).

–          Gymnasium – este corespondentul unui liceu şi se finalizează cu un examen general de bacalaureat (Allgemeines Abitur) la sfârşitul clasei a 12-cea; absolvirea clasei a 10 –cea în cadrul unui gimnaziu este echivalent cu obţinerea Mittlere Reife.

–          Gesamtschule – este o formă de învăţământ şcolar, care nu există în toate landurile şi care începe cu clasa a 5-a şi se încheie cu clasa a 9-a sau a 10-cea.

Sistemul de învățământ preuniversitar

–          Gymnasium – este corespondentul unui liceu şi se finalizează cu un examen general de bacalaureat (Allgemeines Abitur) la sfârşitul clasei a 12-cea; absolvirea clasei a 10 –cea în cadrul unui gimnaziu este echivalent cu obţinerea Mittlere Reife.

–          Fachoberschule (FOS): condiţia frecventării unei astfel de şcoli este absolvirea examenului de Mittlere Reife.

–          Berufsoberschule (BOS): frecventarea cursurilor unei astfel de şcoli este condiţionată de deţinerea de Mittlere Reife sau de Fachoberschulreife şi de deţinerea unei meserii; prin absolvirea unei astfel de şcoli, adică a Fachhochschulreife (este echivalent cu examenul de bacalaureat specializat din cadrul unei Fachoberschule – Fachabitur), se deschide calea către învăţămîntul universitar.

Sistemul de învățământ universitar

Cei ce vor să studieze în Germania, au posibilitatea să aleagă între mai multe forme de învăţămînt universitar cum ar fi pe de o parte Universităţi şi Universităţi tehnice, iar pe de altă parte facultăţi, care au la bază asimilarea materiilor din punct de vedere practic şi mai putin teoretic, aşa numitele Fachhochschulen.

Dacă primele două tipuri de facultăţi se întâlnesc pretutindeni în Europa, în ce priveşte Fachhochschulen, acestea sunt mai mult o particularitate a sistemului de învăţământ universitar german.

–          Fachhochschule (FH)

Studiul în cadrul unei Fachhoschule se împarte în două părţi:

·         Grundstudium – pregătirea teoretică de bază; durează patru semestre şi în acest timp se pune accentul mai mult pe teoria generală ce reprezintă de fapt baza primei părţi a studiului. Aşadar în cadrul unei facultăţi de inginerie materiile de baza sunt: matematică, mecanică, chimie, fizică. La sfârşitul acestei prime părţi se vor verifica cunoştiinţele teoretice dobândite sub forma unui examen, care poartă denumirea de Zwischenprüfung.

·         Hauptstudium – specializare şi practică; destinat aprofundării cunoştinţelor acumulate în Grundstudium în cadrul căruia se pune accentul mai mult pe o specializare într-un anumit domeniu. Durata acestuia este de trei semestre şi se termină cu examenul de Bachelor sau de patru semestre şi se termină cu susţinerea examenului de Diploma (Diplom). Cei care aleg prima variantă au posibilitatea de a alege calea unui Master şi cu acesta din urmă îşi câstigă şi dreptul de a face doctoratul (promovieren), drept urmare, cei care au ales varianta absolvirii cu diplomă (Diplom) o au de la bun început.

–          Hochschule /Universität

Această formă de învăţămînt universitar este împărţită în două părţi: studiul de teorie generală (Grundstudium) şi studiul de aprofundare sau de specializare (Hauptstudium). Durata medie de studiu în Germania diferă de la o facultate la alta, astfel că aceasta poate fi cuprinsă între 7 – 14 semestre.

 • Grundstudium – durează patru semestre, adică doi ani, timp în care studenţii fac cunoştinţă cu partea teoretică a acestui tip de studiu, aceştia trebuind să frecventeze cursuri de teorie generală, seminarii şi mai puţin materii opţionale. Grundstudium se încheie de obicei cu un examen prin care se verifică cunoştinţele acumulate în prima parte a studiului şi care poartă denumirea ori deVordiplom ori de Zwischenprüfung, aceasta depinzând de la o facultate la alta. Reuşita la un astfel de examen va deschide drumul către a doua parte a studiului aşa numitul – Hauptstudium.
 • Hauptstudium este o aprofundare a studiului teoretic, în cadrul căruia studentul trebuie să frecventeze seminarii, colocvii, tutorii, repetitorii, etc. Înscrierea la acestea trebuie făcută din timp, căci datorită numărului mare de studenţi locurile sunt limitate. Durata de studiu a acestei de a două părţi este cuprinsă între patru şi şase semestre. Excepţie face facultatea de medicină, în cadrul careia Hauptstudium durează 10 semestre. Hauptstudium se încheie cu un examen scris şi unul oral. În plus fiecare student trebuie să mai predea o temă în domeniul în care se specializează. Timpul de pregătire pentru examen şi pentru temă este de două semestre.

Admiterea la o facultate

Primul pas înainte de a cere admiterea la una din facultăţile de pe teritoriul Germaniei, este acela de a cere eliberarea suplimentului la diplomă, pe care Romînia l-a introdus încă din 2005, care are la bază Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), cu cele 60 de credite corespunzătoare unui an de studiu. Acest supliment la diplomă este recunoscut în toată Uniunea Europeană şi poate fi redactat în engleză, germană şi franceză.

Cei care însă au terminat facultatea în urmă cu mai mulţi ani, dar doresc să-şi continuie în Germania studiile de masterat sau de doctorat, pot solicita la universitatea pe care au absolvit-o suplimentul la diplomă, dar şi o altă diplomă de absolvire, unde notele să fie echivalate cu credite transferabile.

Dacă cunoştinţele de limbă germană sunt minimale persoana trebuie să urmeze cursuri intensive de limba germană, după care să dea examenul de limbă la facultate. Nivelul de limbă ce trebuie avut pentru a fi admis este diferit de la land la land.

Sistemul de notare european

ECTS (The European Credit Transfer System) – Sistemul European de Transfer al Creditelor a fost introdus de Comisia Europeană cu scopul de a facilita accesul studenţilor străini pe piaţa universitară europeană, pentru a asigura trasparenţa şi mobilitatea acestora în Europa. Principalul obstacol în calea mobilităţii şi afirmării studenţilor pe piaţa europeană a fost insuficienţa cu care s-au recunoscut studiile şi diplomele studenţilor străini. Aşadar s-a dorit o unitate pe plan european în acordarea notelor, pentru o mai bună apreciere a acestora. Un an universitar are 60 de credite.

De ce un studiu în Germania?

Cel mai mare stat din UE ocupă la nivel mondial locul patru în topul preferințelor studenților străini. Peste 370 de instituții de învățământ superior atrag, grație ofertei bogate și calitative de studiu (peste 15.000 programe), studenți din toată lumea. Alte motive atractive pentru un studiu în Germania sunt îmbinarea dintre cercetare și predare, coordonarea foarte bună a studenților, precum și costurile moderate de studiu și trai. În plus, există numeroase programe în limba engleză, care permit celor care nu stăpânesc bine limba germană, să studieze în Germania, într-o atmosferă internațională. Astfel o diplomă obtinuță în Germania poate deveni o importantă rampă de lansare pentru o carieră internațională.

Studenți români în Germania

De la mijlocul anilor 90 numărul străinilor interesaţi să studieze în Germania a crescut vertiginos. Peste 250.000 de străini studiază la universităţile germane. Între timp, fiecare al zecelea student înscris provine din străinătate, majoritatea din Europa de Est şi China, fapt promovat de numeroase parteneriate internaţionale încheiate între instituţii de învăţământ superior.

Numărul studenţilor provenind din România a sporit şi el considerabil în ultimii ani. Dacă în anul 2002 erau 2860 de studenţi din România înmatriculaţi în Germania, numărul acestora crescuse în anul 2004 deja la 3977. În anul 2006 erau aproape 4000 de studenţi români la universităţile germane. Ghidul instituţiilor de învăţământ superior înregistrează în momentul de faţă aproape 250 de cooperări între instituţiile de învăţământ superior germane şi române.

Taxe de studii

Costurile pentru studiul în Germania sunt la nivelul mediei europene. Studenții au în medie la dispoziție aproximativ 800 de euro lunar.

Pentru a studia în Germania trebuie să ai în vedere următoarele costuri:

–          Taxe de studii

–          Taxe de studii

–          Diverse costuri ale studiilor

–          Costuri ale asigurărilor de boală

–          Cheltuieli generale

Taxe de studii. Fiecare land federal german decide în mod independent cu privire la taxele de studii. La universitățile în care taxele de școlarizare trebuie să fie plătite, ele sunt de aproximativ 500 de euro pe semestru. Studenții ERASMUS, de obicei, nu plătesc nicio taxă de școlarizare. În schimb, programele de masterat independente ca și programele de studii internaționale de la universitățile private sunt aproape peste tot contra cost.

Contribuție semestrială. Taxa pe semestru/semestrială este de obicei percepută pe toate universitățile germane. Prin aceasta se finanțează, de exemplu, costuri administrative, cămine studențești sau cantina . În plus, la multe universități și biletul pe semestru/semestrial pentru utilizarea transportului public este, astfel, finanțat. Taxa pe semestru costă în funcție de universitate între 25 și 150 de euro pe semestru.

Alte costuri legate de studii. Studenții trebuie să se aștepte în timpul studiului la alte costuri. E vorba despre costuri prilejuite de achiziționarea de cărți, excursii sau dotări PC.

Costuri pentru asigurarea de boală. Cine studiază în Germania trebuie să aibă asigurare de boală. Până la 30 de ani și al 14 semestru de studiu universitar asiguratorii sunt obligați să ofere tarife scăzute pentru studenți. Polița costă circa 80 de euro pe lună.

Cheltuieli generale. Aceste cheltuieli includ costurile de hrană, îmbrăcăminte și locuință, care reprezintă în medie o treime din cheltuielile legate de studii. Pentru studenți există mai multe opțiuni de cazare, cele mai avantajoase sunt de regulă cazările într-un cămin studențesc sau într-o locuință cu un coleg de cameră.

În căminul studențesc o cameră single costă între 120 și 200 de euro, un apartament mic între 250 și 370 de euro.

Studenții germani preferă să trăiască cu un coleg de cameră , într-o cameră comună (WG). Fiecare coleg de cameră are propria lui cameră, baia și bucătăria sunt împărțite. Costul unei camere comune (WG) este între 150 și 300 de euro.

Costul vieții

 • Chirie și utilități: 298 €
 • Mâncare și băutură: 165 €
 • Haine: 52 €
 • Materiale de învățat: 30 €
 • Mașină și transport public: 82 €
 • Asigurare sănătate și costuri medicale: 66 €
 • Telefon, internet, TV: 33 €
 • Timp liber, cultură, sport: 68 €

Finanțare

 • Burse DAAD (burse guvernamentale)
 • „Deutschlandstipendium”: aplicație la instituția de învățământ superior
 • Alte burse: www.funding-guide.de; www.stipendienlotse.de
 • Din 2014 este permis cetățenilor români accesul nelimitat la piața forței de muncă din Germania. Oferta de job-uri part-time pentru studenți diferă în funcție de regiune. De regulă, un student poate câștiga ca. 400 EUR/lună, fără ca acest lucru să îi afecteze studiul.

Universități